Testowanie BDD w Cucumber-jvm

Testować trzeba. Wiem, nie zawsze jest czas, nie zawsze są chęci, zawsze jest coś ważniejszego. Ale im wcześniej zrozumiemy, że bez jakichkolwiek testów, nie jesteśmy w stanie napisać czegoś większego, tym szybciej nabierzemy dobrych praktyk, i okaże się, że nie są one aż takim wrzodem na … tyłku.